Regler for utleie til ungdom under 25 år

Ved arrangement av lukkede ungdomsfester krever Styret bl.a at

  1. det er foresatte som står som leietaker hvis arrangøren er under 25 år.
  2. foresatte er tilstede under hele arrangementet. Dette er viktig for å hindre at  for å begrense hærverk og skader samt at leietaker er beredskapsansvarlig for arrangementet..
  3. 4 vakter for 50 gjester. Vaktene må være over 25 år. Økes med en vakt for hver 25. gjest.
  4. leietaker er ansvarlig for skader.
  5. Rensvik Samfunnshus er dimensjonert for 188 gjester.
  6. Offentlig fest er ikke tillatt!

Detaljerte opplysninger er gitt på side 2 i leieavtalen. Ta kontakt for ytterligere avklaringer.

NB
Rensvik samfunnshus vil forbeholde seg retten til å inspisere arrangementene for å verifisere at leieavtalen blir overholdt. Dette gjelder spesielt at ansvarlig leietaker og vakter er tilstede mens arrangementet pågår.

Musikk

Vi har ikke anlegg.