Huset ble bygget på dugnad og innviet høsten 1991.

Styret.

Posisjon Navn Kontakt
Leder Stein Johnsen 90696501
Styremedlem Roger Kvammen 90655323
Styremedlem Else Marit Blomvik 95009022
Styremedlem Martin Nautnes Kvisvik 48403565
Styremedlem Tord Eirik Bøe 99598196
Styremedlem Merete Bolsø tcb / 95009022
Styremedlem Viktor Dahl 95472082
Styremedlem Rolf J Tverå / Linda Andersen 90150437 / 97506944
Revisor / Foretningsfører Terje Sæterli / Terje Dragseth -

 

Organisasjonsnr. 875 492 802
Selskapet ble gjort om til SA i 2013.

 

Bank:

Sparebank 1 Nordvest

3930.08.43887