Det er stor aktivitet på Huset gjennom hele året.

Rensvik Kulturkollektiv er en viktig aktør som skaper mye liv på Huset. Vi er også et godt alternativ for arrangementer for den videregående skole.

Andre leietakere er

  • Rensvik Velforening
  • Rensvik Skole
  • Kristiansund Kommune
  • Bedrifter
  • Lag og foreninger
  • Privatpersoner

Rensvik Kulturkollektiv

Hjemmeside

Styret består av:
Kenneth Ramberghaug (leder)
Dagny Roksvåg
Narvid Raknes
Greta Mikaelsen
Linda Andersen

Arrangement og aktiviteter i laget:

  • Kulturkveld / revy i oktober
  • Kurs
  • Turer
  • Arrangement

Alle som ønsker å bli medlem tar kontakt med Kenneth eller andre RKK medlemmer. 

Rensvik Kulturkollektiv har som mål å skape trivsel i nærmiljøet gjennom sine aktiviteter.