Lei Hallen med 25 sitteplasser til kr. 1000,- pr. kveld. 
Du må da vaske selv.

Tilbudet gjelder fra mandag morgen til fredag kl 12.