- STARTSIDEN  
  + UTLEIE  
  > Er huset ledig?  
  - Priser  
  - Utleie til ungdom  
  - Bilder  
  - Midt-Uke-Tilbud  
  + ARRANGEMENT  
  - KONTAKT OSS  
  - STILLING LEDIG ?  
  - AVGLEMT / MISTET  
  - NYTT OM HUSET  
  - OM OSS  
 
 
 

Er Huset ledig ?
 

Denne siden ble sist oppdatert 08.04.2019 For oppdatert status ring utleietelefonen 997 33 848

(Får du ikke svar med en gang, så ringer vi opp igjen )

 

Huset har fast utleie på Mandager  -2 hver uke partall uker - kveld
                                     Tirsdager  - hver uke  - kveld
                                     Onsdager  - hver onsdag - em/ kveld
                                     Onsdager  - 1 onsdag i mnd - dag

                                                              2019J

Januar

5 Reservert privat arr
12 Reservert privat arr
27 Reservert privat arr

Februar:
19 Reservert  privat arr , dag 
 

Mars
7 Reservert privat arr
14 Reservert

8-10 Reservert til scrappetreff
21 Reservert privat arr
30 - Reservert privat arr

April
1       Reservert privat arr
5       Reservert privat arr
7       Reservert privat arr
14     Reservert privat arr
25     Rusken aksjon

26 - 28 Reservert privat arr


Mai
12- Reservert privat arr
23 Reservert privat arr
24 - Reservert privat arr
25 Reservert


JUNI

JULI
6 Reservert privat arr

AUGUST


2020
April/Mai
Konfirmasjoner: 5 reservasjoner


2021          
April/Mai
Konfirmasjon: 2 reservasjon                 

   
(c) Ramvik 2006
Alltid oppdatert med Zonate® CMS fra Ramvik